วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป ? กลับ 1 คัน จำนวน ๑ วัน โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ ปรากฏตามเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯโครงขาชุบโครเมี่ยมเงาพร้อมผ้าคลุมเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง