วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินเลียบลำห้วยเสียว พร้อมเสริมดินคันทาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 (ช่วงหนองนาฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ5636 (ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงห้องสุขาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง