วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดไข้ ดิจิตอล อินฟาเรด จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ
8  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 (จุดที่2)ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแฮด (ฝายหินทิ้ง)บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 (จุดที่1)ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง