วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการงานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบและกระจก ขนาด ๔ ฟุต ชั้นวาง ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ และบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง