องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 9 มี.ค. 2565 ]203
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 28 ก.พ. 2565 ]203
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สอบสัมภาษณ์) [ 28 ก.พ. 2565 ]157
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]152
25 การออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 23 ก.พ. 2565 ]153
26 ประกาศอบต.หนองปลาหมอ เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล [ 9 ก.พ. 2565 ]207
27 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ้งปฏิกูลหรือมูล [ 2 ก.พ. 2565 ]159
28 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 28 ม.ค. 2565 ]146
29 แบบลงทะเบียนการฉีดวัคฉีน covid-19 jitasa.care [ 28 ม.ค. 2565 ]210
30 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]219
31 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]200
32 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 2 ต.ค. 2564 ]78
33 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น (LPA) [ 1 ต.ค. 2564 ]211
34 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]68
35 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]71
36 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบุคคลภายนอก/ภายใน/หน่วยงานอื่น [ 28 ก.ย. 2564 ]74
37 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าวท้าใจ Season 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]200
38 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ก.พ. 2564 ]73
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]274
40 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจของ อบต.หนองปลาหมอ [ 5 ต.ค. 2563 ]217
 
|1หน้า 2|3|4|5