องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 7 ธ.ค. 2563 ]76
22 ประกาศลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ต.ค. 2563 ]103
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]115
24 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจของ อบต.หนองปลาหมอ [ 5 ต.ค. 2563 ]109
25 รายงานผลคะแนนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]99
26 รายงานการให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]106
27 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]99
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]90
29 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]97
30 แนะนำวิธีการสร้าง Banner "สาระดีๆ จากศาลปกครอง" และการเชื่อมลิงก์ [ 22 ก.ค. 2563 ]90
31 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 พ.ค. 2563 ]106
32 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 25 ม.ค. 2563 ]86
33 ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย [ 6 ธ.ค. 2562 ]82
34 จำนวนลานกีฬา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 6 ธ.ค. 2562 ]87
35 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]85
36 ลานกีฬา/สนามกีฬาใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 6 พ.ย. 2562 ]83
37 เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแลพันกงานจ้างทั่วไป องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 7 ก.ย. 2562 ]80
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ก.ย. 2562 ]85
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 ก.ย. 2562 ]83
40 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 14 ส.ค. 2562 ]84
 
|1หน้า 2|3|4|5