องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศอบต.หนองปลาหมอ เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล [ 9 ก.พ. 2565 ]169
22 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ้งปฏิกูลหรือมูล [ 2 ก.พ. 2565 ]148
23 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 28 ม.ค. 2565 ]137
24 แบบลงทะเบียนการฉีดวัคฉีน covid-19 jitasa.care [ 28 ม.ค. 2565 ]172
25 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]188
26 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]185
27 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 2 ต.ค. 2564 ]65
28 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น (LPA) [ 1 ต.ค. 2564 ]199
29 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]58
30 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]59
31 กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งบุคคลภายนอก/ภายใน/หน่วยงานอื่น [ 28 ก.ย. 2564 ]63
32 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าวท้าใจ Season 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]188
33 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ก.พ. 2564 ]60
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]228
35 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจของ อบต.หนองปลาหมอ [ 5 ต.ค. 2563 ]192
36 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]181
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]168
38 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 25 ม.ค. 2563 ]166
39 ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย [ 6 ธ.ค. 2562 ]158
40 จำนวนลานกีฬา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 6 ธ.ค. 2562 ]188
 
|1หน้า 2|3|4|5