องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.หนองปลาหมอเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 และ ช่วง 2 มกราคม 2566 - กันยายน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อบต.หนองปลาหมอเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 และ ช่วง 2 มกราคม 2566 - กันยายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ