องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เป็นหน่วนงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เป็นหน่วนงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ