องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
  โครงการหน่วยบริการประชาสัมพันธ์ และ จัดเก็บภาษีเคล...[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 3]
 
  นายอำเภอร่วมกับ อบต.หนองปลาหมอมอบถุงยังชีพพระราชทา...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอสมัยสามัญ ...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาห...[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรม 5ส.[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 33]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภ...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉริมพระเกีรยติ ปี 2565[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 32]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16