องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]2
3 เฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งมีพฤติกรรมอันอาจเป็นการหลอกลวงประชาชน [ 5 ก.ย. 2566 ]2
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 4 ก.ย. 2566 ]2
5 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2566 ]4
6 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]6
7 เรียกประชุมสภา ฯ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]13
8 เรียกประชุมสภา ฯ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]6
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 27 ก.ค. 2566 ]8
10 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 24 ก.ค. 2566 ]9
11 องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ [ 24 ก.ค. 2566 ]13
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ก.ค. 2566 ]8
13 โทษและพิษภัยจากบุหรี่ [ 21 ก.ค. 2566 ]7
14 เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม [ 13 ก.ค. 2566 ]10
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 [ 13 ก.ค. 2566 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]14
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2566 ]24
18 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 มิ.ย. 2566 ]23
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ออกกำลังกาย [ 29 พ.ค. 2566 ]35
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัข - แมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 8 พ.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7