องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น [ 28 มิ.ย. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 19 มิ.ย. 2567 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
5 ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ [ 5 เม.ย. 2567 ]20
6 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" [ 8 มี.ค. 2567 ]21
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]16
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 9 ก.พ. 2567 ]21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 7 ก.พ. 2567 ]35
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]27
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]25
12 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]22
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 ธ.ค. 2566 ]42
14 กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 [ 16 พ.ย. 2566 ]29
15 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ [ 16 พ.ย. 2566 ]26
16 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]30
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]27
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]35
19 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]30
20 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8