องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 9 ก.พ. 2567 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 7 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 ธ.ค. 2566 ]17
7 กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 [ 16 พ.ย. 2566 ]16
8 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ [ 16 พ.ย. 2566 ]12
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
11 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]18
12 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 10 ต.ค. 2566 ]32
13 คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 9 ต.ค. 2566 ]35
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]39
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]42
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]36
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง เรียกประชุมสภา ฯ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]54
18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]35
19 เฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งมีพฤติกรรมอันอาจเป็นการหลอกลวงประชาชน [ 5 ก.ย. 2566 ]33
20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 4 ก.ย. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8