องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]0
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535) [ 20 ต.ค. 2565 ]21
3 อบต.หนองปลาหมอเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 และ ช่วง 2 มกราคม 2566 - กันยายน 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]25
4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 [ 28 ก.ย. 2565 ]42
5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ก.ย. 2565 ]46
6 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสิ้นค้าที่ควมคุมฉลาก พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]46
7 โทษของการทิ้งขยะไม่เป็นที [ 11 ส.ค. 2565 ]84
8 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]76
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]88
10 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]86
11 หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ [ 23 มิ.ย. 2565 ]93
12 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 พ.ค. 2565 ]94
13 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 พ.ค. 2565 ]97
14 ประกาศปฏิญญา อบต.หนองปลาหมอ [ 28 เม.ย. 2565 ]117
15 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]129
16 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 9 มี.ค. 2565 ]152
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [ 28 ก.พ. 2565 ]171
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สอบสัมภาษณ์) [ 28 ก.พ. 2565 ]143
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]139
20 การออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 23 ก.พ. 2565 ]130
 
หน้า 1|2|3|4|5