องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535)
 
12-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลdoc
13-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15-การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
16-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
17-การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พื้นที่เกิน-200-ตารางเมตร
18-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พื้นที่เกิน-200-ตารางเมตร
19-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
20-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ