องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ดำรงธรรม สถ. มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ [ 4 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
3 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เป็นหน่วนงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA [ 13 ธ.ค. 2565 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสภาพ [ 7 ธ.ค. 2565 ]51
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]11
6 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535) [ 20 ต.ค. 2565 ]37
7 อบต.หนองปลาหมอเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 1 ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 และ ช่วง 2 มกราคม 2566 - กันยายน 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]42
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 [ 28 ก.ย. 2565 ]55
9 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ก.ย. 2565 ]58
10 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสิ้นค้าที่ควมคุมฉลาก พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]56
11 โทษของการทิ้งขยะไม่เป็นที [ 11 ส.ค. 2565 ]105
12 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]84
13 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]96
14 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]96
15 หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ [ 23 มิ.ย. 2565 ]107
16 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 พ.ค. 2565 ]112
17 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 พ.ค. 2565 ]115
18 ประกาศปฏิญญา อบต.หนองปลาหมอ [ 28 เม.ย. 2565 ]136
19 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]146
20 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 9 มี.ค. 2565 ]189
 
หน้า 1|2|3|4|5