องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 
ปัญหาภัยแล้งภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 
การประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566
 
การประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7/8/2566
 
ถ่ายทอดสดการประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565