องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ