องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลคะแนนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลคะแนนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :