องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ขออนุมัติจัดคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขออนุมัติจัดคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ