องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ