องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การกำจัดสิ้งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]93
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]85
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การควมคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]95
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]83
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]90
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]85
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]82