องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ย่อ [ 20 มี.ค. 2567 ]15
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 [ 24 พ.ค. 2565 ]82
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]211
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ [ 4 พ.ย. 2558 ]293