องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอรทัย ศรีจูมพล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน