องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2 (นอกเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 (นอกเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5 (นอกเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6 (นอกเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 (นอกเขต)


 
 


 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8