องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายจำรัส ปัตตานัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 088-3320711


นางชญาณ์พิมพ์ ป่าเจือชัยการ นางจีราภา จันทาศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-4239777 โทร. 080-9439298

นายวิรัตน์ ภูชาดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-9994577