องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล