องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ร่วมปรึกษาหารือการใช้ถนนเข้าที่นาของชาวบ้านผักหวานและบ้านหัวฝาย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


2023-09-25
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-12
2023-09-06
2023-09-01
2023-09-01
2023-08-30