องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ร่วมปรึกษาหารือการใช้ถนนเข้าที่นาของชาวบ้านผักหวานและบ้านหัวฝาย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


2023-05-31
2023-05-24
2023-05-23
2023-05-16
2023-04-27
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-27
2023-03-27