องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


นางชญาพิมพ์ ป่าเจือชัยการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกสำรวจ เพื่อขุดเจาะเติมน้ำบาดาลเป็นธนาคารน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับบ่อบาดาลในเขตอบตหนองปลาหมอ


2023-11-28
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-17
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-03
2023-10-27