องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย การทำฝายหินทิ้งที่บริเวณลำห้วยแฮด


2023-03-17
2023-03-10
2023-02-22
2023-02-07
2023-02-01
2023-01-25
2023-01-13
2023-01-04
2022-12-29
2022-12-29