องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแมลงเพื่อป้องกันโรคระบาดในโคและกระบือ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease LSD)


2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-08
2022-05-08
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-03