องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


โครงการจัดสถานที่กักกัน แยกกัก และพักคอยดูแลกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


2022-05-11
2022-05-10
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-08
2022-05-08
2022-05-06
2022-05-05
2022-05-03