องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2559
       โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2559
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่ผู้สู...
  ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
  โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกต้นไม้เฉล...
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
  "ชุดคำพูด" (Theme Massage) ในรูปแบบ Infographics
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2558
  บุญกุ้มข้าว 18-21 ธันวาคม 2558
  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558