องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโนนศิลา
      
 
  โครงการพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้นำท้องถิ...
  กิจกรรมบุญกุ้มข้าว พ.ศ. 2561
  ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู...
  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ และสืบ...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำวันที่ 11/10/2561 อง...
  โครงการส่งเสริมศิปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ...
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
  ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำวันที่ 07/08/2561 อง...
  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่ว...