วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5636 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4656 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ไตรมาสที่ 2/2564 จำนวน 63 คน จำนวน 61 วันทการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ซอยศรราม) สามแยกถนนลาดยาง สาย ทช.๑๐๒๓ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒-ทางไปบ้านนานิคม หมู่ที่ ๓ (เส้นข้างที่ว่าการอำเภอ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง