วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๓ ช่วง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก (โคกบักติ่ง จำนวน 3 ช่วง) บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง