องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่าง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2558