องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 


มาตรการป้องกันความขัดแย้งผลประโยชน์หรือผลประโชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน

    รายละเอียดข่าว

มาตรการป้องกันความขัดแย้งผลประโยชน์หรือผลประโชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2562