องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 


ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2556