องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 


ประกาศผลการสอบแข่งขัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2559