องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 


งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2555

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2555

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2555