องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสอบราคาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ลำห้วยเสียว บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ [ 5 มี.ค. 2557 ]419
2 ประมาณการแนบท้าย ประกาศสอบราคาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ลำห้วยเสียว บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ [ 5 มี.ค. 2557 ]358
3 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. [ 25 พ.ย. 2556 ]380
4 ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 นอกเขตเทศบาล) [ 25 พ.ย. 2556 ]364
5 ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 นอกเขตเทศบาล) [ 25 พ.ย. 2556 ]384
6 ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 นอกเขตเทศบาล) [ 25 พ.ย. 2556 ]338
7 ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 7 นอกเขตเทศบาล) [ 25 พ.ย. 2556 ]345
8 ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 นอกเขตเทศบาล) [ 25 พ.ย. 2556 ]347
9 ประมาณการแนบท้าย ประกาศก่อสร้างถนน คสล.(บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2) [ 25 พ.ย. 2556 ]359
10 ประกาศก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุง [ 25 พ.ย. 2556 ]339
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9