องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564