องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2564