องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019