องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM