องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


ออกพื้นที่โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"