องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.อบต.หนองปลาหมอ