องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


การประชุม Web Conferece ครั้งที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019