องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 


รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร กองทุนสุขภาพระดัยท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


อบต.หนองปลาหมอ รับมอบใบประกาศเกียรติบัตร กองทุนสุขภาพระดัยท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระดับเกรด A+ และใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และพื้นที่ ประจำปี 2563 โดยนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอโนนศิลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา