วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410/62/0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างรถรันส่งเด็กเล็กด้อยโอกาสหรือยากจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง