องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน อบต.หนองปลาหมอ


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายจรัส ผิวขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3 รายๆ ละ 1,000 บาท โดยได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยการประสานความช่วยเหลือจากสำนักงานปลัด อบต.หนองปลาหมอ #อุทิศตน อาสางาน เพื่อสังคมเอื้อาทร